Företagsförsäkringar i Spanien

Att vara rätt försäkrad är en trygghet och ett skydd när olika situationer i verksamheten inträffar för dig som företagare. Det kan handla om juridiskt ansvar, byggnader, personal, sjukvård, pensioner osv.

Med hjälp av vår rådgivning om företagsförsäkringar i Spanien slipper du göra hela jobbet själv. I de flesta fall kan vi dessutom sänka våra kunders premier eller förmedla bättre försäkringar till samma pris.

Att tänka på

  • Att en privat sjukförsäkring ger snabbare vård.
  • Se till att verksamheten är rätt försäkrad vid driftsstopp.
  • Att försäkringen skyddar på önskat sätt vid eventuella tvister och ansvarsfrågor.
  • Att verksamhetens lokaler och inventarier är skyddade på rätt sätt vid t ex inbrott, brand etc.
  • Som egenföretagare måste du ha rätt skydd vid inkomstbortfall orsakat av sjukdom eller olycka.

Varmt välkomna till oss med Era försäkringsfrågor.  Vill Ni få en prisuppgift och förslag på försäkring är Ni välkomna att kontakta oss eller fylla i formuläret nedan eller här. Låt åt oss visa vad vi kan göra för Er!